Phiangluang 1 Seven Learning Centers Model: 7 ฐานการเรียนรู้ สู่การพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการ PBL

โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

จังหวัดเชียงใหม่

คุณชอบนวัตกรรมนี้แค่ไหน

กดดาวเพื่อให้คะแนน

ค่าเฉลี่ย 4.8 / 5. จำนวนคะแนน 4

ให้คะแนนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้สร้างนวัตกรรม

Share on facebook
แชร์ไปยัง Facebook
Share on twitter
แชร์ไปยัง Twitter
Share on whatsapp
แชร์ไปยัง WhatsApp
Share on print
พิมพ์หน้านี้

แสดงความคิดเห็น