การส่งเสริมทักษะอาชีพสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยใช้รูปแบบ BANSUAN@CHON 1 MODEL สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จังหวัดชลบุรี

 

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จังหวัดชลบุรี

คุณชอบนวัตกรรมนี้แค่ไหน

กดดาวเพื่อให้คะแนน

ค่าเฉลี่ย 4.3 / 5. จำนวนคะแนน 88

ให้คะแนนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้สร้างนวัตกรรม

Share on facebook
แชร์ไปยัง Facebook
Share on twitter
แชร์ไปยัง Twitter
Share on whatsapp
แชร์ไปยัง WhatsApp
Share on print
พิมพ์หน้านี้

แสดงความคิดเห็น