การจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนธรรมชาติ ด้วยชุดการเรียนรู้ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนเปลือกโลกตามกระบวนการ PLC ของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3