Search Results for:  – Page 10
“มอบเคล็ดให้รักสมานจิต : รักศิษย์เหมือนรักลูก รักเราผูกรักครู เหมือนรัก พ่อ – แม่” ด้วยนวัตกรรม 1-2-3-4-5 Ban Haed Cleaning Model ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕